Prijava poreza na potrošnju Anketa o zadovoljstvu visinom komunalne naknade Anketa poduzetnika u Kostreni

Kalendar Događanja

Prethodni veljača 2016 Sljedeći
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
  • Narodna knjižnica Kostrena
  • Ekoregija Kostrena
  • Udruga Vali - Kostrena
  • Likovna udruga Veli pinel
  • Bratovština sv. Nikole
  • KD Kostrena d.o.o.
  • JK Galeb
  • Dječji Vrtić Zlatna Ribica

Arhiva

21.01.2016

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi "DOM ZDRAVLJA"

Rok za podnošenje prijave je 29. siječanj 2016. godine. Javno otvaranje ponuda održati će se 02. veljače 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10:00 sati.

13.01.2016

Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo 1.4 SX

Općina Kostrena objavljuje javni natječaj za prodaju službenog automobila u vlasništvu Općine Kostrena.

02.12.2015

Mobilni ured MUP-a – 9. prosinca 2015. godine, Sportska dvorana Kostrena

U cilju olakšavanja problema i poteškoća s kojima se pojedinci susreću te poboljšanja kvalitete u pružanju usluga građanima, Ministarstvo unutarnjih poslova nastavlja s projektom Mobilnog šalterskog ureda (mobilni kofer), odnosno mobilnog ureda za obavljanje upravnih poslova.

27.11.2015

Poziv za dostavu ponude za izvedbu građevinskih i elektroinstalaterskih radova na gradnji javne rasvjete na dionici ceste Urinj – Sv. Barbara

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, provodi bagatelni postupak nabave s ciljem sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne nabave, prema uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

02.11.2015

Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje natječaj za radno mjesto SPREMAČICA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA - na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

13.07.2015

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/15-01/2 URBROJ:2170-07-03-15-239 od 07.srpnja 2015.godine, Općina Kostrena dana 13. srpnja 2015. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila...

13.07.2015

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 2. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/15) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/2, URBROJ:2170-07-03-15-234 od 17. lipnja 2015. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 13. srpnja 2015. godine sljedeći ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu...

10.07.2015

Postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016.

Općina Kostrena je u skladu s Proračunom Općine Kostrena za 2015. godinu i Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti pokrenula postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016. za djecu polaznike Osnovne škole Kostrena...

23.01.2015

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 26. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ 54/09) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/02, URBROJ:2170-07-03-15-16, od 20. siječnja 2015. godine Općina Kostrena objavljuje dana 23.siječnja 2015. godine sljedeći JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice...

02.12.2014

KD Kostrena raspisuje natječaje za primanje radnika u radni odnos

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje natječaj za primanje radnika u radni odnos, POMETAČ (M/Ž) - 2 izvršitelja i POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA (M/Ž) - više izvršitelja.

13.11.2014

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta

Ponovljeni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta Općine Kostrena u 2015. godini. Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijedloga za provedbu programa javnih potreba na području sporta...

21.10.2014

Izgradnja kanalizacijskog kolektora fekalne kanalizacije F7 MAŽERI

Zahtjev za dostavom ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na gradnji građevine komunalne infrastrukture - kanalizacijskog kolektora F7 MAŽERI u Općini Kostrena...

12.09.2014

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09) Općinska načelnica objavljuje POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

22.07.2014

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 10/13, 17/14) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena...

05.06.2014

Prijedlog nove trase prometovanja linije 10A i novog voznog reda

Općina Kostrena je na učestale zamolbe i prijedloge mještana zatražila od strane KD Autotrolej d.o.o. Rijeka analizu postojećeg stanja prometovanja linije 10 i 10A te u tom smislu izmjenu postojećeg voznog reda i prijedlog nove trase prometovanja linija 10 i 10A kako bi se funkcionalno povezale „gornji“ i donji“ dijelovi Kostrene...

17.04.2014

Objavljen je javni natječaj za radno mjesto spremač/ica - Dječji vrtić Zlatna ribica

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA - na određeno puno radno vrijeme - (2 izvršitelj m/ž)

1 2 3 4 5 6 7 8 » Zadnja