Anketa o zadovoljstvu visinom komunalne naknade Anketa poduzetnika u Kostreni

Kalendar Događanja

Prethodni studeni 2015 Sljedeći
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  • Narodna knjižnica Kostrena
  • Ekoregija Kostrena
  • Udruga Vali - Kostrena
  • Likovna udruga Veli pinel
  • KD Kostrena d.o.o.
  • JK Galeb
  • Dječji Vrtić Zlatna Ribica

Arhiva

02.11.2015

Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje natječaj za radno mjesto SPREMAČICA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA - na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

13.07.2015

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/15-01/2 URBROJ:2170-07-03-15-239 od 07.srpnja 2015.godine, Općina Kostrena dana 13. srpnja 2015. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila...

13.07.2015

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 2. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/15) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/2, URBROJ:2170-07-03-15-234 od 17. lipnja 2015. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 13. srpnja 2015. godine sljedeći ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu...

10.07.2015

Postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016.

Općina Kostrena je u skladu s Proračunom Općine Kostrena za 2015. godinu i Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti pokrenula postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016. za djecu polaznike Osnovne škole Kostrena...

23.01.2015

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 26. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ 54/09) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/02, URBROJ:2170-07-03-15-16, od 20. siječnja 2015. godine Općina Kostrena objavljuje dana 23.siječnja 2015. godine sljedeći JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice...

02.12.2014

KD Kostrena raspisuje natječaje za primanje radnika u radni odnos

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje natječaj za primanje radnika u radni odnos, POMETAČ (M/Ž) - 2 izvršitelja i POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA (M/Ž) - više izvršitelja.

13.11.2014

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta

Ponovljeni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta Općine Kostrena u 2015. godini. Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijedloga za provedbu programa javnih potreba na području sporta...

21.10.2014

Izgradnja kanalizacijskog kolektora fekalne kanalizacije F7 MAŽERI

Zahtjev za dostavom ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na gradnji građevine komunalne infrastrukture - kanalizacijskog kolektora F7 MAŽERI u Općini Kostrena...

12.09.2014

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09) Općinska načelnica objavljuje POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

22.07.2014

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 10/13, 17/14) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena, Općinsko vijeće Općine Kostrena objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena...

05.06.2014

Prijedlog nove trase prometovanja linije 10A i novog voznog reda

Općina Kostrena je na učestale zamolbe i prijedloge mještana zatražila od strane KD Autotrolej d.o.o. Rijeka analizu postojećeg stanja prometovanja linije 10 i 10A te u tom smislu izmjenu postojećeg voznog reda i prijedlog nove trase prometovanja linija 10 i 10A kako bi se funkcionalno povezale „gornji“ i donji“ dijelovi Kostrene...

17.04.2014

Objavljen je javni natječaj za radno mjesto spremač/ica - Dječji vrtić Zlatna ribica

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA - na određeno puno radno vrijeme - (2 izvršitelj m/ž)

04.09.2013

JAVNI POZIV na raspravu o Osnovnoj analizi i strategiji razvoja u svrhu izrade PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA

Općina Kostrena upućuje JAVNI POZIV svim zainteresiranim da do dana 30.rujna 2013. godine daju svoje primjedbe, prijedloge i/ili komentare na Osnovnu analizu i strategiju razvoja, a u svrhu izrade PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA...

04.03.2013

Poništen stari i raspisan novi Natječaj za izbor i imenovanje direktora TUTZO Kostrena

Turističko vijeće TZO Kostrena na svojoj 19. sjednici održanoj 1.3.2013. godine poništilo je Natječaj za izbor i imenovanje direktora TUTZO Kostrena objavljen dana 22.2.2013. godine na internet stranicama www.tzo-kostrena.hr i www.kostrena.hr...

27.02.2013

Program obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite

Općina Kostrena, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom Rijeka, prigodno će obilježiti Međunarodni dan civilne zaštite. U dvodnevnom programu, koji će se održati u petak, 1. ožujka i subotu, 2. ožujka 2013. godine sudjelovat će predstavnici operativnih snaga zaštite i spašavanja, te drugi subjekti povezani sa sustavom ZiS-a...

19.02.2013

Javna rasprava na prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 u Kostreni

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje Općine Kostrena, objavljuje javnu raspravu na prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 u Kostreni...

1 2 3 4 5 6 7 8 » Zadnja