Prijava poreza na potrošnju Građevinski radovi u Općini Kostrena Anketa poduzetnika u Kostreni

Kalendar Događanja

Prethodni kolovoz 2016 Sljedeći
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • Šta danas?
  • Narodna knjižnica Kostrena
  • Ekoregija Kostrena
  • Udruga Vali - Kostrena
  • Likovna udruga Veli pinel
  • Bratovština sv. Nikole
  • KD Kostrena d.o.o.
  • JK Galeb
  • Dječji Vrtić Zlatna Ribica

Arhiva

20.07.2016

Kostrenska noć

Kostrenska noć

U petak 22.7. od 21:00 sati održava se Kostrenska noć. Mjesto održavanja nije više Žurkovo već trg ispred Sportske dvorane u Kostreni...

22.02.2016

Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo

Objavljen je javni natječaj za prodaja rabljenog službenog vozila Fiat Bravo 1.4 SX u vlasništvu Općine Kostrena.

22.02.2016

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pisano testiranje održati će se dana 02. ožujka 2016. godine s početkom u 10 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Viječnicn).

29.01.2016

Javni natječaj - viši stručni suradnik/suradnica za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Objavljen je javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Službu za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, na radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za komunalne poslove i zaštitu okoliša u službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

21.01.2016

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi "DOM ZDRAVLJA"

Rok za podnošenje prijave je 29. siječanj 2016. godine. Javno otvaranje ponuda održati će se 02. veljače 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10:00 sati.

13.01.2016

Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo 1.4 SX

Općina Kostrena objavljuje javni natječaj za prodaju službenog automobila u vlasništvu Općine Kostrena.

27.11.2015

Poziv za dostavu ponude za izvedbu građevinskih i elektroinstalaterskih radova na gradnji javne rasvjete na dionici ceste Urinj – Sv. Barbara

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, provodi bagatelni postupak nabave s ciljem sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne nabave, prema uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

02.11.2015

Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje natječaj za radno mjesto SPREMAČICA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA - na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

13.07.2015

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/15-01/2 URBROJ:2170-07-03-15-239 od 07.srpnja 2015.godine, Općina Kostrena dana 13. srpnja 2015. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenih automobila...

13.07.2015

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 2. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/15) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/2, URBROJ:2170-07-03-15-234 od 17. lipnja 2015. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 13. srpnja 2015. godine sljedeći ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup zemljišta za prodajnu namjenu...

10.07.2015

Postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016.

Općina Kostrena je u skladu s Proračunom Općine Kostrena za 2015. godinu i Pravilnikom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti pokrenula postupak odabira najpovoljnije ponude za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica za osnovnu školu za školsku godinu 2015./2016. za djecu polaznike Osnovne škole Kostrena...

23.01.2015

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 1512/14), članka 26. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ 54/09) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA:022-06/15-01/02, URBROJ:2170-07-03-15-16, od 20. siječnja 2015. godine Općina Kostrena objavljuje dana 23.siječnja 2015. godine sljedeći JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta za postavu infrastrukturnog uređaja bazne mobilne stanice...

02.12.2014

KD Kostrena raspisuje natječaje za primanje radnika u radni odnos

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje natječaj za primanje radnika u radni odnos, POMETAČ (M/Ž) - 2 izvršitelja i POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA (M/Ž) - više izvršitelja.

13.11.2014

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta

Ponovljeni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta Općine Kostrena u 2015. godini. Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijedloga za provedbu programa javnih potreba na području sporta...

21.10.2014

Izgradnja kanalizacijskog kolektora fekalne kanalizacije F7 MAŽERI

Zahtjev za dostavom ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na gradnji građevine komunalne infrastrukture - kanalizacijskog kolektora F7 MAŽERI u Općini Kostrena...

12.09.2014

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09) Općinska načelnica objavljuje POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2014. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 » Zadnja